You are here:Sino-Food Machinery Co., Ltd. > Applications > Guizhou 100Ton/Day Canna Starch Processing Line

Guizhou 100Ton/Day Canna Starch Processing Line
Beijing Marketing Center: Sino-Food Technology Co., Ltd.
Address: Room 0912-15, Taifenghuizhong Building, No.120 Zhushikou West Street, Xicheng District, Beijing (100050), China.
Tel: +86-10-63013118 Fax: +86-10-63019510
Production base: Sino-Food Machinery Co.,Ltd
Address: No.26, Group 1, Jingxi Village, Gao Xin Park, South Jingzhou City,Jingzhou, Hubei Province (434000), China.
Tel:+86-716-6105111/6105188 Fax:+86-716-6105199
E-mail:info@sfm-sh.com