You are here:Sino-Food Machinery Co., Ltd. >
Beijing Marketing Center: Sino-Food Technology Co., Ltd.
Address: Room 0912-15, Taifenghuizhong Building, No.120 Zhushikou West Street, Xicheng District, Beijing (100050), China.
Tel: +86-10-63013118 Fax: +86-10-63019510
Production base: Sino-Food Machinery Co.,Ltd
Address: Leesheng Industrial Park II & III, Shashi Industrial Development Zone, Jingzhou City, Hubei Province, China.
Tel:+86-716-8370858/8370859 Fax:+86-716-8370860
E-mail: info@sfm-sh.com